Dziś spotkanie z abp. Światosławem Szewczukiem, największym duchowym autorytetem Ukrainy (zapowiedź)

Prezentacja książki "Dialog leczy rany. O Bogu, Kościele i świecie", wywiadu-rzeki Krzysztofa Tomasika z arcybiskupem większym kijowsko-halickim Światosławem Szewczukiem, zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, wielkim orędownikiem pojednania polsko-ukraińskiego, odbędzie się dziś 15 marca o godz. 14.00 w Warszawie.

W spotkaniu, które będzie miało miejsce w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski uczestniczyć będzie abp Światosław Szewczuk, kard. Kazimierz Nycz i Krzysztof Tomasik, autor książki.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, a także muzyk, medyk i przyjaciel papieża Franciszka, po raz pierwszy wyczerpująco i szczerze opowiada o przeszłości i teraźniejszości najliczniejszego na świecie katolickiego Kościoła wschodniego i nie tylko. Książka ukazała się nakładem krakowskiego wydawnictwa "Znak".

Hierarcha ukazuje swoją drogę życia, kapłańskiej służby oraz swoją wizję Kościoła i świata. Wiele mówi o zagrożeniach wynikających z nacjonalizmów i szansach, jakie niesie dialog, także pięknych, ale i bolesnych relacjach Ukrainy z Polską, Rosją i Kościołem prawosławnym i wciąż obecnych sporach i uprzedzeniach, które uniemożliwiają pełne pojednanie Kościołów katolickich obrządków wschodniego i zachodniego.

W książce abp Szewczuk wiele mówi o św. Janie Pawle II, który w sposób decydujący wpłynął na odrodzenie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Kościoła męczenników, oraz który udzielał wsparcia odrodzonej Ukrainie i jej suwerenności. Ponadto Jan Paweł II był niezwykle zaangażowany w pojednanie polsko-ukraińskie i zainicjował szereg inicjatyw w tym zakresie. Jedną z nich było spotkanie biskupów ukraińskich i polskich w Rzymie w październiku 1987 r. i podpisanie przez nich wspólnej deklaracji o przebaczeniu i pojednaniu między Polakami i Ukraińcami. W trzydziestą rocznicę tego wydarzenia, 11 października 2017 r., w bazylice św. Piotra w Rzymie abp Szewczuk ogłosił św. Jana Pawła II patronem „świętej sprawy pojednania polsko-ukraińskiego".

Abp Szewczuk w rozmowie z Krzysztofem Tomasikiem, szefem działu zagranicznego Katolickiej Agencji Informacyjnej wyjaśnia przede wszystkim, co jako wierni jednego, powszechnego Kościoła powinniśmy wiedzieć o sobie nawzajem.

We wstępie do książki kard. Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz Jana Pawła II napisał: "Podczas wielogodzinnych rozmów w zakopiańskiej Księżówce młody arcybiskup większy kijowsko-halicki, słusznie nazywany przez swoich księży i wiernych patriarchą, daje się nam poznać nie tylko jako człowiek urodzony i wychowany jeszcze na sowieckiej Ukrainie, ale jako pasterz przewodzący rodzimemu Kościołowi, który przeszedł przez «ciemną dolinę» okrutnego prześladowania ze strony bezbożnego i dlatego nieludzkiego systemu komunistycznego. Ten Kościół, oczyszczony niczym złoto w tyglu cierpienia, jest znakiem nadziei dla wolnej Ukrainy, zmagającej się z agresją, krwawiącej z powodu wojny na wschodzie, ale budującej wytrwale swoją przyszłość pośród wolnych i suwerennych narodów".

Kardynał dodaje, że "pasterz Kościoła na Ukrainie niczego nie pomija, niczego nie pomniejsza. Zaprasza czytelnika do głębszego, ewangelicznego spojrzenia na historię naszych dwóch narodów. Nie po to, aby się w niej zamykać, ale żeby wyjść poza krąg uprzedzeń, złych uczuć, złej pamięci i by otworzyć przestrzeń dla przebaczenia i pojednania. To jedyna droga stanowiąca serce Ewangelii".

Książka ukazuje się nakładem krakowskiego wydawnictwa "Znak" w roku 1030. rocznicy chrztu Rusi Kijowskiej.

mp, tom / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 15 marca 2018
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski