Uzdrawiająca moc Mszy św.

Uzdrowienie ma swoje źródło we Mszy św. Jest ona największą z modlitw o uzdrowienie, a następny najpotężniejszy sakrament uzdrowienia to spowiedź święta - mówił Alan Ames, australijski charyzmatyk, który gościł w kościele franciszkanów przy ul. Senatorskiej.

Alan Ames ma 64 lata. W młodości był członkiem gangu motocyklowego. 25 lat temu przeżył nawrócenie. Dziś jeździ po wszystkich kontynentach i daje świadectwo Bożego działania. Posługuje też modlitwą uzdrowienia. Kościół św. Antoniego w czasie spotkania z Alanem, które poprzedziła Msza św., wypełniony był po brzegi.

- Alan jest człowiekiem bardzo hojnym i pokornym, wiernym Kościołowi i wierze, modlitwie i krzyżowi - wyjaśnił o. John Piumatti, opiekun duchowy Alana Amesa i zapewnił, że jego posługa ma błogosławieństwo arcybiskupa Perth.

- Uzdrowienie ma charakter sakramentalny, odnajdujemy je we Mszy św., wystawionym Najświętszym Sakramencie, w spowiedzi. Dokonuje się przez potężny sakrament kapłaństwa. Moje słowa i modlitwy jedynie uzupełniają sakramenty - mówił Ames.

Wspominając swoją przeszłość, przyznał, że kiedyś był złym człowiekiem, jednak Jezus całkowicie zmienił jego życie. - Cechowała mnie ogromna przemoc, byłem uzależniony od alkoholu, wielu innych używek, myślałem wyłącznie o sobie. Z pewnością nie myślałem o Bogu. Nie chodziłem do kościoła, nie modliłem się, nie wierzyłem w Boga - dodał.

- Kiedy byłem w najczarniejszym okresie mojego życia, Jezus przedarł się przez ciemność, w której żyłem, aby mnie dotknąć światłem swojej miłości. Dosięgnął mojego serca, mojej duszy, aby ją oświecić Bożym światłem Jego miłości. Wtedy ciemność mojego serca zniknęła, rozproszyła się - opowiadał.

Mówił, że Jezus podniósł jego serce do swojego Boskiego Serca, otworzył swoje Serce i umieścił go wewnątrz Jego, napełnił swoją Miłością, wtedy wpadł w całkowitą ekstazę. - Żaden alkohol, narkotyk nie może dać tego, co ja wtedy przeżywałem. Tak bardzo przekraczało to rzeczy tego świata, bo pochodziło w Nieba. Jezus powiedział trzy słowa: Ja ciebie kocham - mówił australijski charyzmatyk.

Alan Ames jest autorem bestsellerowej książki "Oczami Jezusa", w której zawarte są jego wizje na temat ziemskiej pielgrzymki Jezusa. Po lekturze książki wielu Żydów, Hindusów i ludzi niewierzących nawróciło się, odnajdując swoją drogę do Boga.


za: Ł. Krzysztofka, Uzdrawiająca moc Mszy św., w: Niedziela nr 22/2018, s. III.