30 sierpnia - wspomnienie liturgiczne bł. kard. Alfreda Ildefonsa Schustera, ojca i współzałożyciela Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla

Modlitwa: Daj nam, Ojcze, abyśmy w każdej chwili byli posłuszni Twemu głosowi, naśladując bł. Alfreda Ildefonsa Schustera, który we wszystkim, jako mnich i biskup, samotnie szukał Cię z wierną wytrwałością. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.