Kardynał Schuster

Ref. Kardynale Alfredzie
Ildefonsie Schusterze
pomogłeś zaistnieć wspólnocie,
spraw niech ona wzrasta dziś w wierze.

1. Gdy Ojciec Józef Lazzati
z braćmi przyszedł do Ciebie,
z pomysłem nowej wspólnoty,
wspomogłeś ich w tej potrzebie.

2. Wsparłeś Twą ojcowską radą,
pociechą i zachętą:
by żyć pośród świeckich ludzi
i zostać ukrytym świętym.

3. Od świętego Benedykta
wziąłeś cenne natchnienie
do życia w świecie z Jezusem,
to było Boże pragnienie.

4. Święty Ojcze Kardynale
świeć nam w czasach zamętu
swoim promiennym przykładem;
otaczaj modlitwą świętą.

(m. i sł. Emef i Cris)