Litania o Krzyżu św.

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże. zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Przez krzyż Twój wybaw nas, Panie, Synu Boży!
Krzyżu Chrystusa, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu wierny,
Krzyżu, wspaniałe drzewo, ozdobione purpurą krwi Chrystusowej,
Krzyżu, drzewo wielkie,
Krzyżu, słodkie drzewo,
Krzyżu, drzewo wybrane, aby na sobie unosić ciało najświętsze,
Krzyżu, drzewo wybrane na odpuszczenie na­szych grzechów,
Krzyżu, drzewo wybrane, jedyne godne było dźwigać światu okup win,
Krzyżu, drzewo zewsząd poświęcone przez Ba­ranka boską krew,
Krzyżu, szczęście dusz,
Krzyżu, ołtarzu Boga,
Krzyżu, znaku miedzianego węża, uzdrawiający lud izraelski,
Krzyżu, chwało i wywyższenie Chrystusa,
Krzyżu, znaku męki i tryumfu Boga,
Krzyżu, kosztowny kielichu obejmujący wszyst­kie cierpienia, jakie Chrystus za nas poniósł, 
Krzyżu, na którym Słowo Boga zostało wskutek słabości ukrzyżowane z powodu nas,
Krzyżu, spełnienie dawnych figur i proroctw,
Krzyżu, jarzmo przykazań Bożych,
Krzyżu, początku nowego życia,
Krzyżu, zgorszenie dla Żydów, a głupstwo dla pogan,
Krzyżu, do powstania z grzechów naszych skła­niający,
Krzyżu, pokusy czarta, świata i ciała zwycięża­jący,
Krzyżu, znaku szczerej pokuty,
Krzyżu, zbawienia wiecznego bramo.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami. Panie.

K. Kłaniamy Ci się, Chryste, i błogosławimy Tobie,
W. Żeś przez Krzyż swój odkupił świat.

Módlmy się
Racz, prosimy, Panie, wejrzeć na ten lud i czeladkę Twoją, dla której chciał Pan nasz Jezus Chrystus w ręce złośliwych być podany i okrut­ną śmiercią krzyżową srodze udręczony, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

W: Nabożeństwo ku czci Krzyża Świętego, Wydawnictwo "M", Kraków 2010.