Przyjdę

przyjdę do ciebie po wodzie
na przekór wszel(a)kim prawom
na przekór światu i modzie
z Moją miłością łaskawą

nawet po dnie przyjdę z nieba
na przekór morzom i rzekom
nie zrazi mnie, że iść trzeba
za długo i za daleko

przyjdę do ciebie przez góry
wszechmocny, w duchu ukryty
na przekór prawom natury
by z tobą zdobywać szczyty

przyjdę przez każdą twą słabość
ze słowem, w które się wsłuchasz
ono twój żal zmieni w radość
i da ci nowego ducha

przekroczę wszystkie granice
twój ból i życia pęknięcie
aby ci dać nowe życie
i dostać w zamian twe serce

przekroczę wszystkie granice
twój ból i życia pęknięcie
aby ci dać nowe życie
i dostać w zamian twe serce

słowa: ks. Mariusz Bernyś ("Tron miłosierdzia. Wiersze", Apostolicum, Ząbki 2017)
muzyka: Emef