Tron Miłosierdzia

mówisz, Panie, życie me zniszczone
- ono w proch się rozsypało przecież -
jest dla Ciebie miłosierdzia tronem
najwspanialszym miejscem na tym świecie

zasiądź, Panie, na tym tronie proszę
aby z niego zawiadywać dobrze
bo sam tego życia nie uniosę
rozlej miłość na to życie szczodrze

rozlej miłość na ból i upadek
na bolesne serca niespełnienie
bym z tym wszystkim mógł dać sobie radę
bym zachował ją na ocalenie

zasiądź na tym tronie - tak ubogim
daj mi siebie w łagodnym obliczu
i nadzieję mi daj, mimo trwogi
że mnie jeszcze podniesiesz w tym życiu

słowa: ks. Mariusz Bernyś ("Tron miłosierdzia. Wiersze", Apostolicum, Ząbki 2017)
muzyka: Emef