Światło Przedwieczne

dałaś nam Światło Przedwieczne, Maryjo
ono przemienia nas w świątynię ducha
a jego treścią jest ukryta miłość
która we wnętrzu i kocha, i słucha

przemienia duszę jak wnętrza obłoków
wnika w nią blaskiem jak w nurt wielkich rzek
bo światłem staje się na każdym kroku
i pieści jak morze pozłacany brzeg

na życie trudne i na niekochanie
na ciemny, co zaświecił nagle krąg
na wszystko, co się w życiu już nie stanie
na miłość i na siłę pustych rąk

światło uderza o firmament powiek
jego łagodność może życie zmienić
i może stać się pełnią w każdym słowie
uczynić szczęśliwym już tu na ziemi

nad wód bezmiarem była noc i chaos
ale w tym świetle widać świat od nowa
człowiek rozumie, że wtedy istniało
i wraca w darze Wcielonego Słowa

nad wód bezmiarem była noc i chaos
ale w tym świetle widać świat od nowa
człowiek rozumie, że wtedy istniało
i wraca w darze Wcielonego Słowa

słowa: ks. Mariusz Bernyś ("Tron miłosierdzia. Wiersze", Apostolicum, Ząbki 2017)
muzyka: Emef