10 października - Niebo jest miejscem strzeżonym

... na zawsze będziemy z Panem. 1 Tes 4,17

Moje dziecko, w niebie odnajdziesz całkowity pokój swojej duszy...

Niebo jest miejscem strzeżonym, w którym mogę się radować, widząc moje dzieci bezpieczne, chronione przed wszelkimi zgubnymi pokusami i wszelkim niebezpieczeństwem.

To właśnie tu moje dzieci, które zachowałem dla siebie, mają udział w tym, czego wspólnie wyczekujemy.

Moje dziecko, nie obawiaj się chwili, gdy zakończysz swoje istnienie na tej ziemi - zamiast tego wyczekuj chwili, gdy doświadczysz pełnego i doskonałego poznania.

w: J. Woolley, Mieszkań wiele. Przebłyski niebios, Esprit, Kraków 2018.