11 października - Musisz mieć jakieś sedno

On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie (…), aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała pełnia - List do Kolosan 1,17-19 

Przeczytaj: List do Kolosan 1,15-19

 Odbyłem niedawno rozmowę z młodym człowiekiem, zaawansowanym studentem na chrześcijańskim uniwersytecie. Powiedział: „Nabrałem przekonania, że całą wiedzę cechuje pewna jedność i że jest to najbardziej widoczne, kiedy weźmiemy jakąkolwiek dyscyplinę naukową – może to być historia, literatura, nauka, matematyka – i wejdziemy w nią wystarczająco głęboko; wtedy przekonamy się, że dotarliśmy do filozofii”. Odpowiedziałem: „Owszem, dlatego doktorat jest najwyższym stopniem naukowym, jaki można uzyskać. Żeby zostać mistrzem w jakiejkolwiek dziedzinie musimy stać się filozofami, poznającymi teorię, jaka kryje się za naszą specjalnością”.
 Wtedy on zapytał: „Kiedy wejdzie pan wystarczająco głęboko w filozofię, okaże się, że dotarł pan do teologii, prawda?” Uśmiechnąłem się pod wąsem i odparłem: „Tak. Filozofia stawia pytania, na które tylko teologia może odpowiedzieć”. Młody człowiek nie ustępował: „A kiedy wejdzie się wystarczająco głęboko w teologię, przekonamy się, że musimy mieć jakieś sedno, czy tak?” „Absolutnie”, zgodziłem się. „W takim razie właśnie temu chciałbym poświęcić życie. Chciałbym zlokalizować to sedno i całkowicie mu się oddać”.
 Czy ty szukasz sedna rzeczywistości? Czy wiesz, że jest nim Pan Jezus? On jest środkiem wszelkiej wiedzy i wszelkiej prawdy. Jeśli całkowicie Mu się oddasz, znajdziesz się w samym środku tego wszystkiego, co jest dobre i ważne. (za: Każdy dzień)