13 października - Nieustanne uczucie akceptacji

Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia - Rz 8,1

Dla moich dzieci, które przeszły przez ziemskie życie, doświadczając wszystkich trudności, jakie ono niesie, najwspanialszym doświadczeniem w niebie będzie nieustanne uczucie akceptacji. To odczucie powitania i bycia przyjętym w niebie jest elementem Dobrej Nowiny, którą przyszedłem głosić na ziemi:

Dobra Nowina dla bojaźliwych;
Dobra Nowina dla tych, którzy czują wstyd;
Dobra Nowina dla cierpiących.

Moje dzieci, które wierzą w przesłanie Ewangelii, odczują pragnienie, by oddać się czułości niebiańskiego zaproszenia.

za: J. Woolley, Mieszkań wiele. Przebłyski niebios, Esprit, Kraków 2018.