15 października - Zaufanie do Jahwe

Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, u którego nie ma
wybawienia (…). Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim - Psalm 146,3,5

Przeczytaj: Psalm 146

 Psalmista nawołuje, by ludzie pokładali pełną ufność w Bogu, a nie w innych ludziach. Co jest istotą relacji opartej na ufności? Hebrajskie słowo batah oznaczające ufność, odnosi się do relacji istniejącej między dwojgiem ludzi znających siebie tak dobrze, że potrafią przewidzieć swoje wzajemne zachowanie. Jest to słowo oznaczające ufność, jaką mamy wobec przyjaciela. Ono znaczy, że można polegać na słowie drugiej osoby.
 Psalmista zrozumiał, że nie ma zbawienia poza Jahwe i dlatego postanowił całkowicie zaufać Bogu. Tylko Jahwe jest Zbawicielem. Psalmista próbował żyć, pokładając ufność w innych ludziach, nawet w tych najbardziej szlachetnych, ale przekonał się, że poza Bogiem nie ma zbawienia.
 W sobie samych nie znajdziemy odpowiedzi na nasze ludzkie dylematy, nie znajdziemy ich też w innych ludziach. Tylko Bóg jest odpowiedzią na każde ludzkie pytanie i wątpliwość. Kiedy całkowicie Mu ufamy, może nam powierzyć swoje imię, przesłanie i charakter. Czy ufasz Mu całkowicie? A właściwie, czy On może ufać tobie? (za: Każdy dzień)