20 października - Bóg, który zaopatruje

Mojżesz rzekł: Oto, co nakazał Pan: Napełnijcie omer i przechowajcie go dla waszych późniejszych pokoleń, aby ujrzeli pokarm, którym żywiłem was na pustyni po wyprowadzeniu z ziemi egipskiej - Księga Wyjścia 16,32

Przeczytaj: Księga Wyjścia 16,1-8

 Wewnątrz Arki Przymierza w Miejscu Najświętszym w Świątyni Bożej w Izraelu znajdował się dzban zawierający mannę. Za każdym razem, kiedy Arcykapłan wchodził tam, by spotkać się z Bogiem, przebywał nie tylko w miejscu Bożej obecności, ale też w obecności naczynia z manną, które zostało tam umieszczone, jako przypomnienie, że Bóg zaopatruje swój lud.
 Izraelici, doświadczając głodu na pustyni, zaczęli narzekać na Boga, żałując, że opuścili Egipt. Mojżesz nakazał im, by zaufali, że Bóg zaspokoi ich potrzeby. Kiedy obudzili się następnego ranka, zobaczyli, że cała ziemia pokryta jest jakąś białą substancją. Słowo manna pochodzi od hebrajskiego określenia man-hu, które znaczy: co to takiego? Wszyscy Izraelici na początku zastanawiali się, czym jest ta manna, a potem zrozumieli, że to pożywienie – Boże zaopatrzenie, które miało ich utrzymać przy życiu.
 To naczynie z manną obrazuje jedną z prawd, którą każdy z nas musi przyjąć. Bóg, który objawił siebie w Jezusie Chrystusie, jest Stwórcą wszechświata. Nie tylko wszystko stworzył, ale też wszystko podtrzymuje przy życiu. Co więcej, On jest nie tylko Stwórcą i wszystko podtrzymuje, ale również nas zaopatruje. On widzi wszystkie nasze potrzeby i je zaspokaja. On suwerennie nad wszystkim panuje, a my musimy uwierzyć, że zadba o nasze potrzeby w każdej sytuacji, bez względu na to czy są niewielkie, czy rozpaczliwe.

za: Każdy dzień