4 października - Niech miłe Ci będę myśli mego serca

Także od pychy broń swojego sługę, niech nie panuje nade mną! - Psalm 19,14

Przeczytaj: Psalm 19
 Niektórzy z nas muszą sobie uświadomić, że nosimy w sobie szkodliwe wzorce zachowania, głęboko zakorzenione w naszym sercu i psychice. Czy kiedykolwiek wykorzystałeś innego człowieka do własnych celów, nawet sobie tego nie uświadamiając? Czy kiedykolwiek wykorzystałeś ludzi, nie zdając sobie sprawy, że ich krzywdzisz? Czy widziałeś, jak osoby na wysokich stanowiskach deptały po tych, którzy stali niżej od nich? Czy widziałeś kiedyś, jak rodzice manipulują dziećmi i na odwrót? Wielokrotnie działamy, mając na uwadze własny interes, całkiem nieświadomi naszego postępowania.
 Psalmista pisał o tym długo przed pojawieniem się kursów psychologii czy jakiejkolwiek teorii dotyczącej poradnictwa. Kiedy dasz Duchowi Świętemu wolną rękę, by działał w twoim życiu, przekonasz się, że objawi ci schematy twojego postępowania i mechanizmy radzenia sobie z trudnościami, które są grzeszne i krzywdzące. Możemy się modlić wraz z psalmistą: „Panie, są we mnie ukryte grzechy, o których nawet nie wiem. Co mam z nimi zrobić?” Psalmista modlił się, żeby Bóg nie obwiniał go za te nieuświadomione grzechy, dopóki ich nie pozna i nie będzie mógł ich naprawić. Poprosił Boga, by trzymał go z dala od grzechów będących wynikiem niewiedzy. Kończy swój psalm słowami: Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja Skało i mój Zbawicielu! (Psalm 19,15)

za: Każdy dzień