5 października - Przebywać w jego obecności

Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników - Psalm 84,11

Przeczytaj: Psalm 84

 Spotkanie z Bogiem dogłębnie zmienia naszą pewność siebie i oczekiwania. Kiedy Go znajdujemy, zawsze z zaskoczeniem odkrywamy, jak bardzo Mu na nas zależy. Nie stajemy przed szukającym zemsty sędzią czekającym, by nas rozliczyć z naszych braków, ale spotykamy Boga łaski, który szuka sposobu, by wybaczyć nam nasze grzechy, przywrócić do łaski i wylać na nas błogosławieństwo. Ze zdziwieniem przekonujemy się, że On podzieli się wszelkim dobrem z tymi, którzy stają przed Nim w szczerości i prawości. On jest źródłem wszelkiego dobra, a Jego wola wobec nas przejawia się w pełnej miłości trosce. On jest naszym światłem i tarczą.
 Jednak spotkanie z Bogiem ma przede wszystkim wpływ na naszą hierarchię wartości. Uświadamiamy sobie, że potrzebujemy Go bardziej niż czegokolwiek innego. Potrzebujemy Go nawet bardziej niż darów, jakie może nam dać. To do samego Boga woła nasza dusza. Więź z Bogiem spowoduje nasz uświęcający wpływ na ludzi, a nasze serca będą wciąż spragnione Jego obecności. Od Niego pochodzi wszelkie dobro, ale On jest od niego większy. Nie potrzebujemy żadnego uzasadnienia, żeby Go szukać. Mimo iż niektórzy nie mają o tym pojęcia, przebywanie w pobliżu Boga jest najgłębszym pragnieniem każdego ludzkiego serca.

za: Każdy dzień