7 października - Poznać Go po imieniu

Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana - Psalm 146,1

Przeczytaj: Psalm 146

 Ostatnie pięć psalmów zaczyna się i kończy słowem: Alleluja! Te pięć psalmów określa się jako hallel, czyli zbiór, którego głównym celem jest wychwalanie. Hebrajskie słowo hallelu oznacza wysławianie, a słowo Jah to Imię Boga, objawione Mojżeszowi. Ponieważ psalmy pochwalne kończą tę księgę uwielbienia, można przyjąć, że uwielbienie zawsze powinno kończyć się adoracją i wysławianiem Boga. Czy tam właśnie kończysz swój cichy czas spędzony z Bogiem? Tak właśnie powinno być.
 Psalm 146 sugeruje, że uwielbienie powinno się kończyć wysławianiem, ponieważ chrześcijanie mają przywilej osobistego poznania Boga. W dziesięciu wersetach tego psalmu Imię Boga pojawia się jedenaście razy. Psalmista wywyższa Boga, niemal popadając w monotonię, wciąż powtarzając Jego Imię – Jahwe. Zna Imię Najwyższego Boga i przepełniony pragnieniem wysławiania Go, wciąż od nowa je powtarza.
 Czy zakochałeś się w Imieniu Pana Jezusa? Czy Jego Imię nawet nieświadomie pojawia się na twoich ustach? Nasze życie powinno być uwielbieniem, w którym nie jesteśmy w stanie powstrzymać się przed wypowiadaniem Imienia Jezusa.

za: Każdy dzień