Bielsko-Biała: obchody pamiątki reformacji w luterańskiej diecezji cieszyńskiej

Z okazji przypadającego 31 października Święta Reformacji w kościołach ewangelicko-augsburskich na Śląsku Cieszyńskim odbywać się będą w czwartek liczne nabożeństwa. Mieszka tu ponad połowa z około 70 tys. polskich luteran. Młodzi luteranie spotkają się w Goleszowie podczas kolejnej edycji „Nocy z Lutrem”, którą organizuje luterańskie Centrum Misji i Ewangelizacji.

W tym roku przypada 501. rocznica wydarzenia, jakim było wystąpienie ks. Marcina Lutra. Wielu z około 40 tys. ewangelików diecezji cieszyńskiej zbierze się na modlitwach w kościołach. W ten sposób celebrować będą jedyne oryginalne święto ewangelickie, nawiązujące do wywieszenia przez Lutra 95 tez na bramie kościoła w Wittenberdze w 1517 r. Wystąpienie to zapoczątkowało reformację, która stała się początkiem końca jedności chrześcijaństwa zachodniego i doprowadziło do kolejnych podziałów w coraz to słabszych i mniejszych Kościołach. Podział ten zaznaczył się w kwestiach dotyczących pojmowania Wieczerzy Pańskiej, Mszy św., urzędu kapłaństwa, papiestwa i pozycji Maryi.
Luteranie nie traktują pamiątki reformacji jako święta ku czci Marcina Lutra i innych reformatorów. Obchodzą je, by przypomnieć o dziedzictwie tego wydarzenia oraz podkreślić rolę Biblii w życiu chrześcijan.

Podczas nabożeństw wieczornych w ewangelickich świątyniach z okazji Święta Reformacji duchowni wygłoszą krótkie kazania. Ewangelicy zaśpiewają też hymn Kościoła luterańskiego „Warownym grodem”. Centralne nabożeństwo reformacyjne odprawione zostanie 31 października w Ozorkowie.

Młodzi ewangelicy modlić się będą w Goleszowie podczas kolejnej akcji „Noc z Lutrem”, jaką organizuje co roku Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zaproszenie do udziału w niej skierowane jest do osób młodych i „młodych duchem”. 

Pierwsze trendy reformacyjne dotarły na Śląsk Cieszyński wkrótce po wystąpieniu Marcina Lutra. W 1547 r. ówczesny książę cieszyński Wacław III Adam po raz pierwszy zezwolił na objęcie przez ewangelickiego kapłana wolnej parafii w Puńcowie.

Kościół ewangelicko-augsburski jest najliczniejszym w Polsce Kościołem protestanckim. Dzieli się na sześć diecezji: cieszyńską, katowicką, mazurską, pomorsko-wielkopolską, warszawską i wrocławską. Kościół ma 134 parafie.

rk / Bielsko-Biała

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 października 2018
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski