Konstantynopol nie zerwał stosunków z Patriarchatem Moskiewskim

Patriarchat Konstantynopolski nie będzie zrywał łączności eucharystycznej i modlitewnej z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym (RKP) i nadal będzie wymieniał imię patriarchy moskiewskiego w czasie liturgii zgodnie z kolejnością ustaloną w tzw. dyptychach. Oznajmił o tym w specjalnym oświadczeniu egzarchat podległych Konstantynopolowi parafii rosyjskich w Europie Zachodniej.

"Drodzy bracia i siostry, oznajmiamy wam, że nasze arcybiskupstwo-egzarchat, znajdujący się w jurysdykcji Patriarchatu Ekumenicznego, pozostaje w pełnej jedności z całym Kościołem prawosławnym. Powiadamiamy was również o tym, że Patriarchat Ekumeniczny nie zerwał łączności z Patriarchatem Moskiewskim i nadal wymienia go w porządku, ustanowionym w dyptychach" - stwierdza oświadczenie egzarchatu.

Wyjaśniono ponadto, że wszyscy prawosławni mogą brać pełny udział w życiu liturgicznym i sakramentach kościelnych w parafiach egzarchatu.

Decyzja ta oznacza, że zerwanie 15 października stosunków z Konstantynopolem ma charakter jednostronny – jest sprawą wyłącznie RKP. Pozostałe Kościoły lokalne, tak jak dotychczas, pozostają w pełnej jedności z Konstantynopolem.

Dyptychy, o których wspomina oświadczenie egzarchatu, były w przeszłości dwiema drewnianymi połączonymi ze sobą deskami-płytami, na których wypisane były teksty modlitw, które duchowny winien odmawiać w ciągu dnia. Zawierały one także imiona biskupów, zwłaszcza głów Kościołów, które należy wspominać w czasie liturgii. I w tym znaczeniu terminu tego używa się obecnie na oznaczenie zarówno samego wykazu, jak i kolejności, w jakiej należy wymieniać poszczególnych zwierzchników.

kg (KAI/RISU) / Stambuł

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 20 października 2018
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski