28 października - Na Jego obraz

A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam - Księga Rodzaju 1,26

Przeczytaj: Psalm 17
 Mówimy czasem o obecnej w nas pustce, mającej kształt Boga. Mówimy, że Bóg nas stworzył dla siebie i że bez Jego obecności jesteśmy niekompletni. Wielu chrześcijan dziękowało za tę wewnętrzną pustkę, gdyż bez niej nigdy by się nie zwrócili ku Bogu. Cieszymy się, że Bóg tak wszystko zaprojektował, że stworzył nas niepełnymi, byśmy musieli Go potrzebować.
 Jednakże prawda jest taka, że Bóg nie stworzył nas, byśmy byli od Niego różni, ale żebyśmy byli podobni. Stworzył nas na własny obraz i podobieństwo, na podobieństwo swojego Syna. Stworzył nas jako osoby, tak jak Syn jest Osobą, a Syn, tak jak i my, sam w sobie nie jest kompletny. Osoby czy to ludzkie, czy boskie, nie mogą żyć bez relacji. Osoby boskie żyją w relacji wewnątrz Trójcy Świętej, zaś ludzie, nie pozostając w jakiejś relacji, również są niepełni. Musimy byś połączeni z Bogiem, który jest źródłem naszego życia i musimy też być połączeni z innymi ludźmi, których stawia na naszej drodze.
 Dlatego właśnie Biblia tak mocno podkreśla świętą miłość. Zostaliśmy stworzeni dla miłości, ale nie miłości, która wykorzystuje innych dla własnej satysfakcji, tylko dla świętej miłości znajdującej zaspokojenie w poświęceniu siebie za innych i dla innych. (za: Każdy dzień)