10 listopada 2018 r. - Twoja łaska pozostaje niezmienna

Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska jego trwa na wieki! (Ps 106,1)

Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. (Tt 2,11)

Ojcze w niebie! Twoja łaska i miłosierdzie nie zmieniają się mimo zmieniających się czasów. Nie jesteś jak człowiek - raz bardziej łaskawy, innym razem bardziej zagniewany. Nie, twoja łaska pozostaje niezmienna, każdego dnia świeża i nowa. (Soren Kierkegaard †1855)

[2 P 3,13-18; Obj 20,11-15]

za: Biblia na co dzień