11 listopada 2018 r. - Zostań czysty

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (2 Mż 20,2)

Gdy Paweł i Sylas wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. (Dz 16,40)

Zostań czysty pośród brudów świata, mądry pośród głupoty, kochający wśród nienawiści, radosny pośród smutku i płaczu. Im większa władza, tym większa godność, więc nie trać głowy, prowadź do celu. Zasłużyłeś na marzenia, pobłogosław zwycięstwa nasze i klęski nasze. (Tadeusz Szurman † 2014)

za: Biblia na co dzień