12 listopada 2018 r. - Obdarz mnie bystrością umysłu

Kto gotów dzisiaj okazać szczodrą dłoń dla Pana? (1 Krn 29,5)

Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. (2 Kor 9,6)

Obdarz mnie bystrością umysłu, abym we właściwej chwili i we właściwym miejscu mógł położyć paczuszkę dobra - ze słowami lub bez słów. (Antoine de Saint-Exupéry †1955)

[1P 4,7-11; Obj 21,1-8]

za: Biblia na co dzień