13 listopada 2018 r. - Pójdźcie wielbić Boga

Pan rzekł: "Wy widzieliście (...) jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. (2 Mż 19,4)

Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. (Ef 3,20-21)

Pójdźcie wielbić Boga z nami, który cuda cudów stworzył - jasność nieba z aniołami, ziemię z białogłowym morzem. (z Irlandii, IX w.)

[Jr 18,1-10; Obj 21,9-14]

za: Biblia na co dzień