14 listopada 2018 r. - Zbawienie przychodzi w darze

Spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość! Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, to stworzyłem. (Iz 45,8)

Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. (2 Kor 6,2)

To nie od nas zależy zbawienie. Ono przychodzi w darze. Poszukującemu człowiekowi wychodzi naprzeciw wieczna miłość, ciemności - światłość, niepokojowi - bezpieczeństwo, chorobie grzechu - zbawienie. (Peter Volkel)

[Hbr 13,1-9b; Obj 21,15-27]

za: Biblia na każdy dzień 2018