15 listopada 2018 r. - Bądź blisko mnie

Pan jest mocą ludu swego. (Ps 28,8)

Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (1 Kor 15,57)

Bądź blisko mnie w mej duszy, blisko w sercu, blisko na mych ustach, blisko z Twoją pomocą, ponieważ jestem chory, chory z miłości, gdyż bez Ciebie umieram, a myśląc o Tobie odzyskuję życie. (Augustyn z Hippony †430)

[1J 2,18-26(27-29); Obj 22,1-5]

za: Biblia na co dzień 2018