20 Listopada - Wolni, by dawać

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! - Ewangelia wg św. Mateusza 10,8

Przeczytaj: Księga Koheleta 11,1-2
 Innym skutkiem upadku (zob. Rdz 3) jest to, że nie chcemy dawać. Lubimy zachowywać rzeczy dla siebie, gromadząc dobra, zamiast się nimi dzielić. Kiedy dajemy, nasze dary mają w sobie ukryte haczyki. Pozwól, że spytam, czy znasz coś, co bardziej niszczy ludzkie relacje niż haczyki przyczepione do rzeczy, które ofiarowujemy innym? Ojciec daje dziecku różne rzeczy, by później powiedzieć: „Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem…”, a w chwili, kiedy to powie, jego dar zostaje skażony. To nie był łaskawy dar; dał tę rzecz, żeby otrzymać coś innego.
 Co by było, gdybyśmy mogli dawać swobodnie, bez ukrytych haczyków? To byłaby miłość doskonała. Jestem przekonany, że tak właśnie żyli Adam i Ewa przed upadkiem, i taki jest też zamiar Boga dla nas. Pan Jezus daje mnie, a ja daję tobie, a potem ty dajesz mnie, a On tobie oddaje. Docieramy do miejsca, w którym czerpiemy życie z siebie nawzajem, uświadamiając sobie, że nie poradziłbym sobie bez ciebie, a ty beze mnie. Jesteśmy połączeni ze sobą więzią miłości. Wierzę, że na tym właśnie będzie polegać życie wieczne.
 Rozdawaj siebie tak swobodnie, jak Pan Jezus dawał nam siebie. Nie zastanawiaj się nad sobą czy nad skutkami takiego dawania. Dawaj z całego serca. (za: Każdy dzień)