24 listopada - Radość wyłączności

Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi. - Księga Izajasza 5,1

Przeczytaj: Pieśń nad Pieśniami 2,2-3

 Czy twoja więź z Jezusem ma wyłączny charakter? On chce, żebyśmy pozostawali z Nim w niezwykle bliskiej i zdrowej relacji. To było przeszkodą, która całymi latami nie pozwalała mi oderwać się od Wesley’owskiego nauczania na temat całkowitego uświęcenia. Jedyną rzeczą, której jestem pewien w odniesieniu do mojej żony jest to, że ona chce mojego absolutnie wyłącznego przywiązania. Mogę być miły dla tysięcy kobiet, ale ona oczekuje mojego oddania. Taki rodzaj relacji nie jest ograniczeniem, ale wręcz odwrotnie – jest wyzwoleniem. Jezus chce takiej samej relacji z nami. A kiedy jesteśmy w Nim zakochani, nie jest to żadnym poświęceniem, ale czystą radością.
 Jest coś takiego w Krzyżu Chrystusa, co tak przyciąga moje serce, że nie ma w moim wnętrzu ani przy moim boku miejsca dla żadnego rywala. On rządzi niepodzielnie. On jest pierwszy i tylko On jest Panem. Zabawne, że kiedy Jezus jest postawiony na pierwszym miejscu, zaczynam odczuwać większą miłość do wszystkich i wszystkiego. Ale kiedy On nie jest moją pierwszą i najważniejszą miłością, oddalam się od innych, a posiadane przeze mnie środki i umiejętność dawania siebie innym drastycznie maleją. Świat czeka na ludzi pozostających w wyłącznej relacji miłości z Panem Jezusem; relacji miłości, która wylewa się na wszystkich dokoła. Czy ty jesteś z Nim w takiej relacji? (za: Każdy dzień)