3 listopada - Wybieram Jezusa

Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem -  Ewangelia wg św. Łukasza 14,33

Przeczytaj: Ewangelia wg św. Łukasza 14,25-34

 Wystrój i konstrukcję Przybytku wypełniały symbole wskazujące drogę ku wieczności. Nawet meble wskazywały na Boga. Pierwszym obiektem znajdującym się na zewnętrznym dziedzińcu Świątyni był ołtarz z brązu, na którym składano ofiary ze zwierząt. Bóg przebywał w Miejscu Najświętszym, w samym środku Świątyni i by przybliżyć się do miejsca Jego zamieszkania, każdy musiał przystanąć przy ołtarzu z brązu, by złożyć ofiarę. Ofiara za grzechy musiała być ofiarą z życia, ofiarą krwi.
 Bliskość z Bogiem ma swoją cenę: nie możemy stanąć w Jego obecności, nie będąc gotowi zapłacić odpowiedniej ceny. Osobiste poznanie Trójjedynego Boga nigdy nie jest tanie. Biblia nic nie mówi na temat taniej łaski. Łaska jest dostępna za ogromną cenę, którą zapłacił Jezus, nasz Pan. Dla nas również ma ona swoją cenę, jeśli chcemy być blisko Boga.
 Nic, co wartościowe, nie przychodzi w życiu bez wysiłku. Bóg tak zaprojektował nasz świat, że to, czego najbardziej pragniemy, to rzeczy, których zdobycie czy odnalezienie wymaga ofiary z naszej strony. Miłość do drugiej osoby, czy będzie to miłość do Boga, czy człowieka, oznacza postawienie jej ponad naszym własnym interesem. Jest nieskończenie lepiej pozostawać w bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem niż cieszyć się wszelkimi udogodnieniami i luksusami tego świata. (za: Każdy dzień)