30 listopada - Zostaliśmy stworzeni do miłości

Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś. - Ewangelia wg św.  Jana 17,23

Przeczytaj: Pieśń nad Pieśniami 8,6-7

 Gdybym był diabłem i chciałbym zniszczyć Boże dzieło, nie ma wątpliwości, za co bym się zabrał. Postarałbym się powstrzymać każdego człowieka przed odkryciem ofiarnej miłości, do której zostaliśmy stworzeni. To właśnie tą ofiarną miłością Chrystus chce nas otoczyć i w nią włączyć. Nasza upadła natura nie pozwala nam uświadomić sobie celu, jaki Jezus ma dla nas, zaś nasza grzeszność czyni z nas łatwy łup dla oślepiających i ogłuszających kłamstw diabła.
Gdybym był diabłem, zrobiłbym, co w mojej mocy, by zatruć wszelką ludzką relację opartą na miłości, ponieważ takie relacje wskazują na odwieczną miłość Boga. Gdyby mi się udało zaprowadzić ludzi do punktu, w którym nigdy by nie poznali, jak rzeczywiście wygląda miłość, mógłbym ich powstrzymać przed poznaniem tego, do czego zostali stworzeni. Wtedy każdy z nich żyłby w pozbawionym miłości kokonie; nigdy by nie poznali bogactwa prawdy i rzeczywistości znajdujących się tuż poza ich bezpośrednim świadomym istnieniem.
 Nieprzyjaciel naszej duszy wie, skąd przychodzimy, wie też, jak będzie wyglądać nasza przyszłość, jeśli naszym udziałem będzie wspólnota z naszym Panem i ofiarna miłość Trójjedynego Boga. Nieprzyjaciel zrobi wszystko, by nas powstrzymać przed poznaniem choćby przebłysku miłości Ojca, którą ma dla nas. To dlatego Jezus powiedział: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno (Ewangelia wg św. Jana 17,20-21). Jedynym sposobem na to, by ludzie na świecie zdołali się wyrwać ze swoich odizolowanych skorup jest dostrzeżenie, jak żyją inni, zanurzeni w miłości tak niezwykłej, że rozsadza ona ich grzeszne rozumienie miłości i daje coś, o czym mogą marzyć. To marzenie o zaspokajającej duszę i nieskończonej miłości będzie drogą prowadzącą ich do Jezusa. (za: Każdy dzień)