9 listopada 2018 r. - Wzrastanie w sprawiedliwości

Niech Pan, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z naszymi ojcami. (1 Krl 8,57)

Bądźcie naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. (Hbr 6,12)

Doczesne życie nie jest sprawiedliwością, ale wzrastaniem w sprawiedliwości, nie jest zdrowiem, a uzdrawianiem, nie jest byciem, a stawaniem się, nie jest wypoczynkiem, a ćwiczeniem. (M.L. † 1546)

[1 Kor 3,16-23; Obj 20,7-10]

za: Biblia na co dzień