Francja: w Lourdes obchody 10-lecia Konferencji Zakonników i Zakonnic

Od 10 lat istnieje Konferencja Zakonników i Zakonnic Francji (CORREF), która w dniach 10-13 listopada obraduje w Lourdes na swym zgromadzeniu ogólnym. Powstała ona jako płaszczyzna wymiany myśli i dialogu między życiem apostolskim a monastycznym, między męskimi i żeńskim instytutami zakonnymi w tym kraju. Obrady toczą się pod hasłem "Życie zakonne w rozmowie z Kościołem i ze światem".

Zdaniem s. Anne-Claire Dangeart, odpowiedzialnej za stosunki CORREF ze środkami przekazu, dialog ten toczy się "z poszanowaniem  naszych różnic i w poszukiwaniu jak największej wspólnoty i solidarności między instytutami zakonnymi". Jest to także dialog z Kościołem w zatroskaniu o wspólnotę, otwarcie i przyjęcie różnic, ale również i przede wszystkim ze społeczeństwem, zwracając szczególną uwagę na życie osób, ich cierpienia, trudności, wątpliwości, nadzieje i plany - podkreśliła zakonnica.

Wskazała ponadto, że 10 lat to okres wprawdzie dość krótki, ale "wystarczający, aby pozwolić sobie na marzenia, rozważania i otwieranie się na nowości". W tym kontekście przypomniała "dialogowy" temat wiodący tego zgromadzenia w narodowym francuskim sanktuarium maryjnym.

We Francji są obecnie 20584 siostry życia apostolskiego, należące do 315 zakonów i zgromadzeń. W tym gronie jest 2411 cudzoziemek, podczas gdy 1246 Francuzek działa za granicą. Ponadto jest 3038 mniszek klauzurowych w 210 klasztorach. Zakonników, według najnowszych danych, jest 5989 z 86 instytutów, w tym 1079 mnichów w 59 klasztorach. W tej liczbie jest 681 cudzoziemców.

Powstały w 2008 CORREF zjednoczył w swych szeregach konferencje wyższych przełożonych zakonnych męskich i żeńskich i różne oblicza życia zakonnego. Osoby konsekrowane życia apostolskiego i kontemplacyjnego są obecne w całym kraju - w dzielnicach ludowych, na wsiach, w wielkich i małych miastach, przystosowując się do zmian w społeczeństwie i w Kościele. Dzielą one z bliska radości i cierpienia tych, których spotykają na co dzień wokół siebie, w miejscu pracy, w organizacjach społecznych, parafiach czy w ruchach kościelnych. Stykają się z różnymi wyzwaniami między pokoleniami, kulturami, narodowościami, sposobami myślenia.

"Wychodząc od naszych młodych i starych wspólnot i od bardzo różnych sposobów przeżywania samego zaangażowania, naszą pasją w imię Chrystusa jest bycie w samym centrum tego świata, zwróconymi na Boga i sercu Boga, ogarniętymi przez aktywną przyjaźń do wszystkich i do każdego" — wyjaśniła s. Véronique Margron, przewodnicząca Konferencji. A nawiązując do motta tegorocznego spotkania zaznaczyła, że "chodzi o stwierdzania ważności nie tyle życia zakonnego, ile Ewangelii Chrystusowej dla każdego wydarzenia i dla naszych czasów, bo na tym polega znaczenie naszej konsekracji".

Każde zgromadzenie ogólne jest okazją do otwierania się instytutów zakonnych na świat. Taki cel stawiało przed sobą już pierwsze spotkanie w 2010. Jego uczestnicy obradowali pod hasłem "W okresie kryzysu On szedł z nimi", nawiązując do biblijnego obrazu uczniów udających się do Emaus. W 2 lata później CORREF zastanawiał się nad ważnością obecności: "Zakonnicy i zakonnice: jakie wspólnoty Ewangelii dla świata?", a w 2014 rozważano temat "Powołani do nadziei bądźmy zawsze gotowi do zdania sprawy z nadziei, która jest w nas". I na poprzednim zgromadzeniu przed dwoma laty podjęto temat "W sercu tego świata żyć razem w imię Pana".

kg (KAI/OR) / Lourdes

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 10 listopada 2018
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski