Józef Moscati – święty, lekarz, świecki. Dziś obchodzimy jego wspomnienie

Był wybitnym profesorem medycyny. Pomagał najbiedniejszym, zwłaszcza w czasie szalejących epidemii. Po śmierci odnotowano wiele cudów za jego wstawiennictwem – m.in. uzdrowienie z białaczki. Kim jest św. Józef Moscati, ukochany lekarz Neapolu, którego wspomnienie dziś obchodzimy?

Święty i świecki – Józef Moscati łączył w sobie te dwa powołania. „W mojej lekarskiej profesji mogę dobrze służyć Panu” – mówił. Lata przed Soborem Watykańskim II realizował wezwanie do świętości jako świecki i udowadniał, że sfera duchowa nie przynależy do kapłaństwa i życia zakonnego.

Za co pokochali go mieszkańcy Neapolu? W czasach kiedy pacjent był tylko kolejnym przypadkiem do wyleczenia, Moscati dbał o chorych z prawdziwą miłością. Podczas epidemii cholery w 1911 roku na korytarzach szpitala prawdopodobnie często mijał ks. Dolindo Ruotolo. Święty kapłan i święty lekarz towarzyszyli cierpiącym fizycznie i duchowo.

Zmarł młodo, w wieku czterdziestu sześciu lat. Dziś jego grób w Neapolu jest miejscem nieustannych pielgrzymek. Dzięki jego wstawiennictwu wyproszono wiele cudów uzdrowienia. Niedługo po tym, jak ogłoszono go błogosławionym, przyśnił się matce pewnego młodego robotnika umierającego na białaczkę. Kobieta zaczęła się modlić za wstawiennictwem Moscatiego. Niespełna miesiąc później jej syn został uzdrowiony.

Został beatyfikowany w 1975 roku przez papieża Pawła VI, a kanonizowany w 1987 roku przez Jana Pawła II.

Św. Józef Moscati. Historia świętego lekarza, Beatrice Immediata, Wydawnictwo Esprit

dm / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 16 listopada 2018
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski