Kraków: rozpoczynają się XIII Dni Jana Pawła II

Pod hasłem „Niepodległość” rozpoczynają się we wtorek w Krakowie XIII Dni Jana Pawła II. Organizowany przez małopolskie uczelnie cykl konferencji i wydarzeń artystycznych potrwa do czwartku.

Celem Dni Jana Pawła II jest upamiętnienie postaci św. Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa. Od 2006 r. organizuje je Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Tematami poprzednich edycji były m.in. prawda, dobro, wiara i nauka, godność, miłosierdzie. W tym roku głównym hasłem Dni jest niepodległość. - Podczas Dni poruszamy tematy istotne w nauczaniu Jana Pawła II, ale i tematy ważne dla nas wszystkich – tłumaczy przewodniczący Komitetu Organizacyjnego o. prof. Jarosław Kupczak OP.

Najważniejszym punktem programu jest czwartkowe sympozjum naukowe na temat niepodległości. Obrady w auli Collegium Novum UJ rozpocznie wykład prof. Tracey Rowland (University of Notre Dame, Sydney) „Cultural and Spiritual Capital as the Foundation of Freedom and Independence in the Life of Karol Wojtyła”. Wśród prelegentów jest m.in. były sekretarz papieża abp Mieczysław Mokrzycki. Łaciński metropolita Lwowa wygłosi odczyt pt.  „Dialogi Jana Pawła II”. W drugiej części naukowcy z Litwy i Czech będą mówić o swojej perspektywie niepodległości w nauczaniu papieża Polaka.

Konferencje są organizowane w różnych uczelniach. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II zaprasza na sympozjum „Jan Paweł II a polski mesjanizm”, Akademia Ignatianum na sesję naukową „Jan Paweł II – patron Niepodległej”, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – na spotkanie „Hanna Chrzanowska – jedna z nas. Kto następny?”. Akademia Muzyczna w Krakowie organizuje ogólnopolską sesję pod hasłem: „Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II”.

We wtorek w Filharmonii Krakowskiej odbędzie się koncert „Niepodległość” pod dyrekcją Stanisława Krawczyńskiego, złożony z utworów Henryka Mikołaja Góreckiego, który był najwyżej cenionym przez Jana Pawła II kompozytorem polskim. Jak co roku, rozstrzygnięte zostaną konkursy towarzyszące Dniom: fotograficzny i literacki, których tematem była niepodległość. 

XIII Dni Jana Pawła II w Krakowie zwieńczone zostaną Mszą św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Organizatorami Dni Jana Pawła II są krakowskie uczelnie oraz wyższe szkoły z Małopolski, a także Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”,  Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie.

md / Kraków

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 5 listopada 2018
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski