Msza św. w intencji Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Bp Józef Guzdek sprawował w katedrze polowej WP Mszę św. w intencji poległych na służbie policjantów oraz ich rodzin. W Eucharystii dziękowano także za ponad 20 lat funkcjonowania Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W homilii bp Guzdek, który z ramienia Konferencji Episkopatu Polski jest delegatem ds. duszpasterstwa Policji, dziękował  pracownikom fundacji za ich samarytańską posługę.

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Komendy Głównej Policji. Liturgię słowa oraz asystę liturgiczną przygotowali funkcjonariusze.

W homilii bp Guzdek przywołał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Zdaniem Ordynariusza Wojskowego ukazuje ona człowieka o sercu wrażliwym, zdolnym do wzruszenia, przynaglającym do ratowania bliźniego, który potrzebuje pomocy. – Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach realizuje ideał miłosiernego Samarytanina. Są w niej ludzie, którzy mają wrażliwe serca, zdolne dostrzec ludzką biedę i na nią właściwie zareagować – powiedział.

Delegat KEP ds. duszpasterstwa Policji podziękował Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi za wspieranie działalności fundacji. Wyraził też wdzięczność  Irenie Zając, prezes zarządu fundacji, za pracę na rzecz rodzin dotkniętych stratą najbliższych. Życzył wszystkim, aby nie ustawali w pomocy rodzinom poległych policjantów i swoją pasją pomagania zachęcali do działania innych. – Obyśmy nosili w sobie tę wrażliwość wobec ludzi znajdujących się w potrzebie oraz inteligentnie, mądrze i roztropnie spieszyli im z pomocą. Życzę, aby chwila wspólnej refleksji i modlitwa w katedrze polowej Wojska Polskiego skonsolidowały wasze środowisko ludzi dobrej woli, które przez podejmowaną działalność charytatywną dopisuje kolejne rozdziały współczesnej przypowieści o dobrym Samarytaninie – powiedział.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego oraz kapelani Policji. We Mszy św. uczestniczyli funkcjonariusze Policji, pracownicy formacji, członkowie i podopieczni fundacji.

Przed błogosławieństwem bp Guzdek wręczył Irenie Zając medal pamiątkowy wybity z okazji setnej rocznicy utworzenia Biskupstwa Polowego w Polsce. Po zakończonej Eucharystii w sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego odbyło się spotkanie okolicznościowe połączone z promocją albumu wydanego z okazji 20-lecia istnienia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 r. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Środki, które fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Obecnie ma pod swoją opieką 240 rodzin.

kos / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 listopada 2018
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski