1 stycznia - Pierwszy dzień roku

"Daj zapłatę Twemu słudze, a będę żył i strzegł słów Twoich! Usuń to, co zasłania mi oczy, bym mógł rozważać cuda Twego Prawa. Jestem pielgrzymem na ziemi, nie kryj przede mną Twych nakazów" (Ps 119, 17-19).

1. Przewidywania. Nowy rok przyniesie trudy, cierpienia, pokusy. Wszystko mogę uświęcić. Moje siły fizyczne i moralne muszę spożytkować w służbie Bogu i w wypełnianiu moich codziennych obowiązków. Przyjmowanie małych i wielkich krzyży jest tajemnicą osiągania zasług oraz pokoju. Pokonywanie pokus, przy pomocy modlitwy i czuwania, zawsze jest możliwe. Z drugiej strony, życie jest ciągłą walką; każdy rok jest bitwą. Wieniec zwycięstwa otrzyma ten, kto dobrze walczył.

Rok przyniesie również pocieszenia: pośród nich na pewno będą różne formy Bożej pomocy; wewnętrzny kontakt z Jezusem-Hostią; światło Ewangelii; myśli z Nieba, asystencja Anioła Stróża; opieka niebieskiej Matki Maryi, ojcowskie wsparcie Spowiednika; przykłady dobrych przyjaciół; dobre owoce własnej pracy.

2. Postanowienia. - Muszę kontynuować trudną drogę do domu mojego Ojca Niebieskiego; kolejny odcinek trasy do przejścia, rozświetlony światłem Tego, który powiedział: "Ja jestem Drogą" (J 14,6). Wyruszam z roztropnym zaufaniem wędrowca, który posiada mądrość doświadczenia przeszłości.

W rozpoczynającym się roku w sposób szczególny muszę podjąć pracę na rzecz realizacji głównego celu mojego istnienia: "Zostałem stworzony po to, by poznać, służyć, kochać, służyć Bogu w tym życiu; a potem iść cieszyć się Nim na wieki i w życiu przyszłym".

Tego roku chcę nieco lepiej poznać Pana przez naukę pełną miłości, pobożną, codzienną, abym mógł karmić moją wiarę. Chcę kochać Pana, komunikując się z nim w Mszach św., w Spowiedziach, w Komuniach św. Chcę Mu służyć, pełniąc Jego wolę z radością dziecka; Jego wola jest święta, niesie dobro, jest najdelikatniejszym jarzmem, które daje duszy wolność; co więcej, służba Bogu jest panowaniem nad wszystkim i nad wszystkimi.

3. Panie Boże, który pozwoliłeś nam dojść do początku tego nowego roku, wybaw nas swoją mocą, abyśmy nie popadli w żaden grzech; niech wszystkie słowa, myśli, czyny zawsze będą ukierunkowane na jeden cel, jakim jest wypełnianie Twojej woli.

Ofiarowanie. - Boskie Serce Jezusa, w jedności z Niepokalanym Sercem Maryi ofiaruję Ci wszystkie moje modlitwy, dzieła i cierpienia tego roku. Składam je Tobie z intencją, z jaką Ty nieustannie ofiarujesz samego siebie na naszych ołtarzach. Ogólnie, dla większej chwały Boga i pokoju ludzi, a w sposób szczególny, aby przyszło królestwo Jezusa Chrystusa, aby uświęcone zostało imię Boga, aby wypełniła się Jego wola we mnie i wokół mnie; żeby przebaczone zostały nasze grzechy, oddalone pokusy, aby wszyscy mieli chleb prawdy, dla ducha i dla ciała, aby zostali wybawieni od wszelkiego zła przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, abyśmy w imię umiłowanego Syna Twojego mogli obfitować w dobre uczynki.
Najświętsza Maryja Dziewica i wszyscy Święci niech proszą za nami u Boga,abyśmy zasłużyli na Jego pomoc i przez Niego zostali zbawieni, który żyje i króluje na wieki wieków.
Niech Pan nas błogosławi, niech nas zachowa od wszelkiego zła i niech nas zaprowadzi do życia wiecznego. Dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.

za: J. Alberione, Krótkie medytacje na każdy dzień roku, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014.