11 grudnia - Wychodząc naprzeciw Bożemu działaniu

Panie, nie ma Tobie równego, by przyjść z pomocą [w walce] między potężnym a pozbawionym siły. Wesprzyj nas, Panie, Boże nasz, bo Tobie ufamy. - 2 Księga Kronik 14,10

Przeczytaj: List do Hebrajczyków 11

 Autor Księgi Kronik przedstawia Boga jako aktora na scenie ludzkości i życia każdego człowieka. Ta księga to historia królów Judy. Opisując ich panowanie, autor czasami wskazuje na zaangażowanie Boga w ludzkie życie. Czasami to zaangażowanie przybiera formę sił przyrody, a czasami Bóg działa w sposób nadprzyrodzony; jednak za każdym razem autor stara się podkreślić, że Bóg jest żywy, obecny i aktywny pośród narodu Izraela. My również musimy myśleć o Bogu, jako o Kimś, kto jest obecny i działa; powinniśmy też oczekiwać, że będzie działać w naszym życiu.
 Moim błędem było to, że poświęciłem zbyt wiele życia na oglądanie się wstecz i dziękowanie Bogu za wszelkie Jego działanie, jakie udało mi się dostrzec, zamiast żyć w oczekiwaniu na to, co jeszcze zechce uczynić. Mam skłonność do pesymizmu i nie zauważam Tego, który kryje się za czarnymi chmurami, na których skupiam uwagę. Jednak jeśli traktujemy Biblię poważnie, powinniśmy żyć z sercami pełnymi oczekiwania, powtarzając sobie: „Zastanawiam się, co On dziś uczyni. Zmagam się z tym ogromnym problemem – ciekawe, jak On sobie z nim poradzi”. Musimy oczekiwać Jego działania i obecności w naszym życiu.
 Żyjemy w najważniejszym momencie ludzkich dziejów. Każda przeszkoda stojąca przed Ewangelią albo została usunięta, albo nie jest nie do przebycia. Wielcy misjonarze, tacy jak Dawid Livingstone, byliby zachwyceni istniejącymi możliwościami i drzwiami stojącymi przed nami otworem. Niestety, Kościół Zachodni, w dużej mierze odrzuciwszy Boga, jest duchowym bankrutem, więc wokół dostrzegamy tylko śmierć. Ale Bóg działa na świecie i wszędzie stwarza nowe możliwości. Diabeł chce, żebyśmy byli ślepi i nie brali udziału w największym w dziejach rozprzestrzenianiu się Ewangelii. Bóg działa na świecie i chce nas użyć do realizacji swoich zamierzeń. Czy spodziewasz się Go dzisiaj? (Każdy dzień)