Czystość (3)

"Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma się zdarzyć, i mogli stanąć przed Synem Człowieczym" (Łk 21, 36).

1. Trzecim środkiem koniecznym do zachowania czystości jest modlitwa. Pan, dla świętych celów i z miłości, dopuszczą do nas pokusy. Pragnie, abyśmy do Niego wznosili nasze serca i przyzywali Jego pomocy. Kiedy Jezus płynął łodzią w towarzystwie uczniów i kiedy rozpętała się burza, która wydawało się, że zatopi statek, On spał; i chciał, aby Go obudzono; i wysłuchał prośby; przywrócił spokój. W czasie burz miotających duszę Jezus chce, abyśmy Go budzili, przyzywali, błagali. Wówczas Jego dłoń unosi się w geście błogosławieństwa, a na twarzy wraca ciepły, przyjacielski uśmiech.

Mędrzec mówi w Piśmie Świętym: "Kiedy przekonałem się, że sam nie osiągnę czystości, zwróciłem się do Pana o pomoc" (por. Mdr 8, 21).

To są właśnie modlitwy, które Pan wysłuchuje zawsze i w wystarczający sposób: kiedy prosimy o pomoc w ustrzeżeniu się grzechu oraz o miłość do Niego.

2. Najważniejsze modlitwy to: Komunia św. i spowiedź. Skutkiem Komunii św. z jednej strony zawsze jest wzrost siły duchowej, a z drugiej uspokojenie wulkanu żądz. Jest ona chlebem wybranych, który rodzi ludzi czystych i niewinnych; jest pokarmem mocnych. Spowiedź nie tylko zmazuje grzechy przeszłości; ale daje również specjalną łaskę unikania każdego grzechu w przyszłości. Co więcej, rady i zachęty mądrego spowiednika ćwiczą i umacniają serce do walki.

Na drugim miejscu jest nabożeństwo do Najświętszej Maryi. Z dwóch powodów gwarantuje ono wielki i pewny owoc: Maryja jest najbardziej umiłowanym i najbardziej wpływowym stworzeniem u Boga. Maryja porywa i rozkochuje w sobie każde czyste serce. Dzięki temu wszystkie uczucia serca są tak skoncentrowane na Maryi, że przestają skłaniać się ku przyjemnościom ofiarowanym przez zmysły. Dzięki swoim modlitwom Maryja wyprasza swoim czcicielom bardziej spokojny umysł, pełną energii wolę i mocne serce. "Piekło się trzęsie, demon ucieka, kiedy mówię "Zdrowaś Maryjo".

Stosowanie aktów strzelistych, szczególnie w chwilach pokus, jest bardzo skuteczne. Na przykład: "Słodkie Serce Maryi, bądź moim wybawieniem"; lub "O, Dziewico sławna i wzorze pokory, wyzwolonym z winy daj nam żyć w pokorze, daj wieść życie czyste" (z hymnu "Witaj gwiazdo morza").

3. Miłość do rzeczy niebiańskich, do Jezusa, do Maryi musi być żarliwa, wspaniałomyślna, dominująca. Jeśli będzie żarliwa, spali w swoim ogniu każdą inną miłość; jeśli będzie wspaniałomyślna, wszystkie władze duszy zostaną nią napełnione; jeśli będzie dominująca, powoli, krok po kroku faktem stanie się przyjęcie zaproszenia, aby: kochać Boga całym umysłem, z całego serca i całą mocą. Święty Jak Klimak mówi: "Człowiek cnotliwy to ten, kto ma tak mocno zakorzenione w swoim duchu wyobrażenie piękna Nieba, że nie odważy się nawet rzucić okiem na piękno ziemskiego świata, i zupełnie nie odczuwa żaru ognia, który rozpala serca innych".


Rachunek sumienia. - Odczuwam potrzebę obecności Boga, abym mógł pozostać czysty? Korzystam ze wskazanych środków? Mam zwyczaj uciekania się do Maryi w chwilach niebezpieczeństw?

Postanowienie. - W chwilach pokus będę przyzywał imienia Maryi; a także natychmiast będę zwracał umysł i serce na coś innego, na przykład na codzienne obowiązki.

Modlitwa. - O Stróżu i Ojcze dziewic, Józefie Święty, którego wiernej straży sama niewinność, Jezus Chrystus i Panna nad pannami, Maryja, powierzoną była, Ciebie przez ten podwójny, najdroższy, Tobie powierzony skarb, przez Jezusa i Maryję proszę i błagam, byś mnie od wszelkiej nieczystości zachował i sprawił, abym myślą nieskalaną, sercem niewinnym i czystym ciałem Jezusowi i Maryi zawsze w jak największej czystości służył.

za: J. Alberione, Krótkie medytacje na każdy dzień, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014.