3 grudnia - Namaszczenie od Ducha

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. - Ewangelia wg św. Łukasza 24,49

Przeczytaj: Ewangelia wg św. Jana 1,29-36

 Jednym z najważniejszych aspektów chrztu w Jordanie jest zstąpienie Ducha Świętego na Mesjasza. Oto Duch Święty nawiązał z Synem nowy rodzaj relacji. W czasach starotestamentowych królowie i najwyżsi kapłani byli namaszczani olejem na znak, że Bóg wybrał ich do roli przywódców. Biblia podaje, że kiedy Saul i Dawid zostali namaszczeni, zstąpił na nich Duch Święty. Stary Testament obiecuje, że Mesjasz będzie naznaczony obecnością Ducha. Właściwie to samo słowo Mesjasz oznacza namaszczony.
 Namaszczenie Ducha, które spoczęło na Jezusie, poprzedzało Jego publiczną działalność. Tak samo wczesny Kościół ruszył w świat i był gotowy dawać świadectwo o Jezusie, dopiero kiedy zstąpił na niego Duch Święty (Dzieje Apostolskie 2). Szaweł z Tarsu otrzymał Ducha, odzyskawszy wzrok, zanim jeszcze rozpoczął posługę.
 Nigdy nie wykonamy dobrej pracy przynoszącej trwałe owoce dla Chrystusa, jeśli nie doświadczymy namaszczenia od Ducha Świętego. Skoro to namaszczenie było niezbędne dla Jezusa i apostołów, z pewnością jest niezbędne i dla nas. Czy otrzymałeś namaszczenie, które przygotowuje cię do Jego dzieła i dawania o Nim świadectwa? Jeśli nie, nie masz odpowiedniego wyposażenia, by służyć innym. (za: Każdy dzień)