10 stycznia - Jestem do dyspozycji

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. - Księga Jeremiasza 1,5

Przeczytaj: Księga Jeremiasza 20

 Prorok Jeremiasz był nieśmiałym człowiekiem, żyjącym w czasach wymagających wielkiej odwagi. Kiedy Bóg powołał go, by przekazywał Jego słowa, Jeremiasz próbował tego uniknąć, wykręcając się zbyt młodym wiekiem. Podczas służby zdarzało się, że chciał uciec od presji Bożego powołania. Któregoś razu postanowił zamilknąć i nie wypowiedzieć już ani słowa z tego, co Boży głos do niego mówił, lecz Boże przesłanie płonęło w jego sercu. Nie mógł milczeć; musiał głosić słowo prawdy.

 Czasami Jeremiasz żałował, że w ogóle się urodził, ponieważ misja, jaką otrzymał, była prawdziwym wyzwaniem, a on sam czuł się zbyt słaby, by jej sprostać. Bóg w cudowny sposób wybiera słabe narzędzia, by pełniły Jego wolę. Jeremiasz był człowiekiem z typowymi ludzkimi słabościami, a jednak stał się wybranym narzędziem Boga. W 1. rozdziale jego księgi czytamy o jego misji od Boga: Byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził (Księga Jeremiasza 1,10).

 Tej wrażliwej, czułej, słabnącej duszy zostało przydzielone zadanie ogłaszania Bożego sądu nad ówczesnym stanem Izraela i przygotowywanie miejsca na nowe królestwo. Musiał stać całkiem sam; cały czas podczas swojej służby napotykał sprzeciw, podejrzliwość i szyderstwo. Jeremiasz musiał głosić swoje przesłanie w najbardziej uczęszczanych miejscach publicznych i przy najważniejszych okazjach. Był podle traktowany, więziony, a wreszcie (jak podaje tradycja) zamęczony za głoszenie Bożego przesłania, jednak kiedy przyszedł Jezus, niektórzy sądzili, że to Jeremiasz powstał z martwych (Ewangelia wg św. Mateusza 16,14).

 Piękno historii Jeremiasza kryje się w tym, że jego cierpienie nie poszło na marne. Jeremiasz, bardziej niż jakikolwiek inny prorok w Izraelu, przekazał Bożemu ludowi duchowe i intelektualne pojęcia, które były niezbędne, by zrozumieć Jezusa i Krzyż. Izajasz ukazał Chrystusa poprzez słowo, szczególnie w 53. rozdziale swojej księgi, natomiast Jeremiasz ukazał Jezusa poprzez swoje życie. Jego własne słabości i zmagania stanowiły klucz pomagający Izraelowi zrozumieć Chrystusa.

 Nie gardź więc swoimi słabościami czy niedoskonałościami. Mogą się bowiem okazać najcenniejszym atutem, o ile poddasz je całkowicie Chrystusowi. Żadne cierpienie nie idzie na marne, jeśli tylko Jemu zostanie ofiarowane. (za: Każdy dzień)