12 stycznia - Ufając sobie nawzajem

Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkowa w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. - List do Filipian 1,6 


 Jedną z cech wyróżniających wczesny kościół, widoczną w relacji Pawła z wiernymi w Filippi, była ufność, jaką w nim pokładali (zresztą z wzajemnością). Ta obustronna ufność brała się z ich zaufania do Boga. Niebezpiecznie jest wierzyć w jakąś osobę z powodu jej wartości i niebezpiecznie jest, kiedy ktoś wierzy we mnie, kierując się moją wartością. Wszyscy jesteśmy nadłamaną trzciną i zawsze zawodzimy. Jakakolwiek nadzieja, że nie będziemy dla siebie nawzajem źródłem rozczarowania, musi się opierać na dobroci, wierze i mocy Boga.

 Przesłanie Pawła do Filipian w 1,6 mówi wyraźnie: Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Apostoł twierdzi, że ufność, z jaką traktuje kościół w Filippi, ma swoje źródło w Jezusie Chrystusie.

 A więc nie upadaj na duchu! Ufność, z jaką nasz Ojciec traktuje każdego z nas, wypływa z odkupieńczej krwi Jezusa. On zapoczątkował w tobie coś niezwykle cennego i doprowadzi to do końca. Szukał cię wytrwale i wreszcie odnalazł, i przyprowadził do siebie. Włożył w twoje serce twierdzącą odpowiedź, a dzieło, które zapoczątkował, doprowadzi do szczęśliwego zakończenia.

(za: Każdy dzień)