13 stycznia - Modlitwa Pawła

"Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu". - List do Filipian 1, 8-9

Paweł modli się za bliskich mu ludzi, prosząc, by przyjęli trzy wartości odgrywające najważniejszą rolę w życiu przypominającym życie Jezusa: miłość, wiedzę i rozeznanie.

John Wesley napisał: Jeśli ktokolwiek naucza (...) o czymś jeszcze poza miłością, odchodzi od sedna, ponieważ najbardziej ze wszystkiego potrzebujesz udoskonalenia w miłości i wypełnienia pełnią Bożej miłości; i jeśli to nastąpi, będzie to wypełnieniem całego Bożego Prawa. Apostoł Paweł pisze, że Filipianie poznali Bożą miłość, jednak chce, żeby doświadczyli jej jeszcze bardziej. Modli się, żeby miłość ich wypełniła, a raczej, żeby ta Boża miłość wylewała się na całe ich życie. 

Czym jest Boża miłość? To miłość do Boga i do innych ludzi; miłość, która ogarnia i która uzdalnia, byśmy bardziej troszczyli się o drugiego człowieka niż o samego siebie.

Dalej Paweł pisze, że Boża miłość to nie wszystko, czego Filipianom trzeba, bowiem ich miłości musi towarzyszyć wiedza. Miłość pozbawiona wiedzy może być szkodliwa. Wiedza pojawia się, kiedy otrzymujemy informacje i doświadczamy, jakie mają znaczenie, odnosząc je do naszego życia. Paweł nie chciał, żeby Filipianie po prostu odczuwali miłość; wiedział, że potrzebowali mądrej i świadomej miłości.

Trzecią rzeczą, której Paweł pragnął dla tych ludzi było rozeznanie. Apostoł zdawał sobie sprawę, że muszą wiedzieć, jak mądrze korzystać z wiedzy. Kluczem do rozeznania jest bliska relacja z Duchem Świętym. Nic innego nie może zastąpić Bożej miłości, wiedzy i rozeznania. Tylko Bóg może dać taką miłość. Wiedza pojawia się, kiedy żyjemy i uczymy się, jak żyć w tej miłości, zaś rozeznanie przychodzi, kiedy łączymy miłość i wiedzę, otwierając się na Ducha Prawdy. Wtedy miłość może być mądra, a życie – twórcze i owocne.

za: Każdy dzień