15 stycznia - Stwórca, który wybawia

Pan króluje na wieki, Bóg twój, Syjonie – przez pokolenia. - Psalm 146,10

Przeczytaj: Ewangelia wg św. Jana 1,1-5
 W Psalmach często spotykamy dwa przeplatające się ze sobą tematy: Boga Odkupiciela i Boga Stwórcy. Bóg Starego Testamentu jest Bogiem Odkupicielem nie tylko całej ludzkości, ale wszystkiego, ponieważ wszystko stworzył. Nie istnieje nic, co nie zostałoby przez Niego stworzone. W dodatku nie tylko wszystko stworzył, ale wszystko utrzymuje przy życiu. Jest jedynym Bogiem, a wszelkie istniejące rzeczy są od Niego zależne. On odkupuje stworzenie będące Jego dziełem, zaś historia stanowi scenę, na której to odkupienie się ostatecznie rozegra. Tylko On jest Bogiem i nie ma żadnego rywala czy konkurenta. Jest absolutnie najwyższy i jedyny. Nie sposób więc przed Nim uciec.W końcu i tak będzie panował – czy mam na to ochotę, czy nie.

 Jaki jest ten Bóg Stwórca, Bóg Odkupiciel? Słowa Psalmu 146 mówią o Jego sprawiedliwości i dobroci. On otacza troską sieroty, prześladowanych, głodnych, więźniów, ślepych, złamanych na duchu, przybyszów i wdowy. On kocha prawych, zaś na drogach ludzi nikczemnych zaprowadzi zamęt i chaos, ponieważ jest odwiecznym strażnikiem Prawdy. Tylko On jest Bogiem, a Jego panowanie będzie trwało na wieki. To Bóg, do którego zwraca się i o którym pisze autor psalmu, i Bóg jego ludu. Nic dziwnego, że psalmistę wypełnia uwielbienie. To Bóg niewypowiedzianej dobroci. (za: Każdy dzień)