18 stycznia - Zamknięte drzwi

To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. - Apokalipsa św.  Jana 3,7

Przeczytaj: Ewangelia wg św. Łukasza 18,1-8

 Rektorzy niewielkich uczelni wyższych czasami znajdują się w rozmaitych niezwykłych okolicznościach. Któregoś wieczoru siedziałem w salonie w otoczeniu młodych kobiet, których akademik właśnie remontowano. Moja żona zaprosiła je do nas, uważając, że potrzebują poświęcenia im nieco więcej czasu. Ponieważ byłem jedynym mężczyzną w tym towarzystwie i usilnie pragnąłem odwrócić od siebie uwagę, poprosiłem studentki, by powiedziały, jak to się stało, że trafiły na naszą uczelnię – Ashbury College.

 Jedna z nich podzieliła się fascynującą opowieścią. Studiowała kiedyś w innym college’u, ale oblała egzaminy z powodu narkotyków i wielu innych problemów. Potem znalazła Chrystusa, a wtedy On jej powiedział: „Chcę, żebyś poszła na studia do Ashbury College”. Złożyła więc podanie, ale osoba zajmująca się rekrutacją odrzuciła je. Zadzwoniła do kierownika działu rekrutacji i powiedziała: „Przyjeżdżam do Ashbury”. W odpowiedzi usłyszała: „Niestety, nie może pani przyjechać. Pani podanie zostało odrzucone”.

 „Wiem”, odparła, „ale Bóg wezwał mnie, żebym tam pojechała, więc muszę to zrobić”. Kierownik działu rekrutacji skontaktował się z dziekanem, a ten z kolei zadzwonił do tej młodej dziewczyny z informacją, że nie została przyjęta, więc nie może przyjechać.

 W odpowiedzi usłyszał: „Tak, rozumiem, ale muszę przyjechać, ponieważ Bóg mi to nakazał. Zapakowałam już rzeczy do samochodu i właśnie wyjeżdżam”.

 W końcu uczelnia zgodziła się ją przyjąć ze względu na jej upór i wierność słowu otrzymanemu od Jezusa dla swojego życia. Odrzuciliśmy ją z powodu słabych ocen, ale dzięki Bożej łasce poprawiła je. Kiedy poddała życie Jezusowi Chrystusowi, była w stanie dokonać rzeczy, które jej samej wydawały się niemożliwe.

 Czasem prosimy Boga, aby uczynił coś, co wydaje się niemożliwe nie tylko nam, ale także ludziom wokół. Czy jesteśmy tak wytrwali, jak powinniśmy być? Czy jesteśmy tak wierni Jego powołaniu dla naszego życia, jak powinniśmy być, jeśli chcemy pozostać Mu wierni? On ma zdolność otwierania drzwi, których nikt nie będzie mógł zatrzasnąć. (za: Każdy dzień)