21 stycznia - Chwila jasności

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. - Księga Izajasza 55,8-9

Przeczytaj: Dzieje Apostolskie 22

 Kiedy mam czyste serce, także mój umysł jest bardziej spostrzegawczy. Kiedy mam czysty umysł, jaśniej myślę. Lepiej widzę i lepiej słyszę. Piotr przed zesłaniem Ducha Świętego nie rozumiał Krzyża. Kiedy usłyszał Jezusa mówiącego, że będzie cierpieć, zganił Go. Dla Piotra Krzyż wydawał się niewłaściwy. Nie mógł myśleć tak, jak myślał Jezus. Jednak w dzień Pięćdziesiątnicy, Piotr wyszedł z górnej sali namaszczony przez Ducha Świętego, spojrzał na tłum i powiedział: Przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów (Dzieje Apostolskie 2,14). Nagle Piotr ujrzał Krzyż jako wypełnienie Pisma. Zrozumiał, że Krzyż był właściwy.

 Ludzki umysł zawsze jest sługą. Jeśli służy naszym własnym interesom, będzie się starał uzasadnić własną korzyść. Jeśli będzie całkowicie oddany Bogu, wtedy stanie się Jego sługą; wtedy pojmie Jego drogi i pozna prawdę.

 George Mueller od czterech lat był chrześcijaninem. Któregoś wieczoru całkowicie poddał swój umysł Panu. Jak potem wyjaśnił, przez kilka godzin więcej się nauczył i lepiej zrozumiał Pismo Święte niż przez cztery poprzednie lata chrześcijańskiego życia. Aby dojrzeć drogi Boga, musimy całkowicie Mu się poddać. Kiedy nasze serce jest podzielone, także nasz umysł będzie podzielony. Natomiast kiedy Bóg weźmie w posiadanie całe nasze serce, wtedy nasz umysł stanie się narzędziem Jego Ducha. (za: Każdy dzień)