27 stycznia - Obietnica prawdy

On Skała, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy. - Księga Powtórzonego Prawa 32,4

Przeczytaj: Ewangelia wg św. Jana 8,32. 14,6. 18,38

 Wszyscy chrześcijanie są zobowiązani do tego, by studiować prawdę. W ostatecznym rozrachunku to prawda, a nie wiedza czy umiejętności czynią nas wolnymi i w pełni twórczymi. Prawda to mocne słowo; jest w nim coś niemal świętego. Nie powinniśmy więc traktować jej zbyt lekko.
 Z wiedzą sprawa wygląda inaczej. To jest coś, co zdobywamy, coś, nad czym mamy kontrolę, i coś, z czego możemy korzystać. Wiedza, kiedy ją kontrolujemy, staje się naszą własnością, a my odnosimy korzyść z jej posiadania. Z prawdą jest inaczej. Prawda powinna nas zdobywać i kontrolować, zamiast podlegać naszej kontroli. W prawdzie zawarty jest element nieugiętego moralnego żądania; ona jest skoncentrowana na rzeczach poza nią samą. Nie ma znaczenia, czy posiedliśmy prawdę i możemy jej używać; ma znaczenie tylko to, czy poddaliśmy się prawdzie i jesteśmy gotowi jej słuchać.
 Ktoś kiedyś zasugerował, że prawda jest jak kandydat na współmałżonka, który, jeśli mamy go naprawdę poznać, żąda od nas zaangażowania i przysięgi dozgonnej wierności.
(za: Każdy dzień)