30 stycznia - Uwarunkowana przyszłość

Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. - Księga Powtórzonego Prawa 30,19-20

Przeczytaj: Księga Powtórzonego Prawa 28

 Czy myśl o przyszłości budzi twój niepokój? Masz do odegrania ważną rolę w tym, jak będzie wyglądać twoja przyszłość. Twoja rola polega na stanięciu u boku Tego, Który trzyma przyszłość w swoim ręku. Zauważ, co Bóg mówi do starożytnego ludu Izraela: Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność (Księga Jozuego 1,8).

 Bóg przekazał ludowi izraelskiemu słowo, żeby wiedział, jak ma zorganizować swoje życie, aby odnosić się do Niego we właściwy sposób. Gdyby Izrael postanowił obrać Boży kierunek i uczynić go głównym punktem odniesienia dla swojego życia, czekałaby go dobra przyszłość. Tylko oni sami mogli zniszczyć swoją przyszłość. To samo odnosi się do nas: nikt nie może nas pozbawić przyszłości, jaką Bóg ma dla nas z wyjątkiem nas samych.

 Rok, który jest przed nami, powinien być lepszy od tego, który minął. A skoro tak, nie będzie to uzależnione od tego, co zrobiliśmy o własnych siłach. Będzie tak po prostu dlatego, że nasza relacja z Tym, Który był, Który jest i Który przyjdzie jest właściwa i dlatego, że jest to relacja bliskości i jedności z Nim. Cieszmy się tą nadzieją. On jest naszą przyszłością. (za: Każdy dzień)