4 stycznia - Popatrz we właściwą stronę

Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, powstając ze snu nasycę się Twoim widokiem. - Psalm 17,15

Przeczytaj: Apokalipsa św. Jana 22,1-5

 Zawsze zachwycały mnie dzieła Michała Anioła. Pamiętam, jak kiedyś udało mi się spędzić kilka chwil w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie. Pragnąc zabrać ze sobą choć odrobinę otaczającej mnie wspaniałości, kupiłem parę fantastycznych widokówek. Na jednej z nich była przedstawiona scena, w której Bóg stwarza człowieka. Michał Anioł nie miał sobie równych w malowaniu ludzkich postaci, a na tym obrazie Adam jest silnym, muskularnym i kipiącym energią mężczyzną, choć jednocześnie jest przecież martwy. Bóg wyciąga palec i w Adamie rozpala się iskra życia, zaś duszę przenika świadomość istnienia. Otwierają mu się wówczas oczy i widzi. I to jego pierwsze spojrzenie napotyka oblicze Boga. Tak właśnie powinni żyć ludzie, czerpiąc życie z Bożej ręki i wpatrując się w Jego twarz.

 To Bóg rozkazał, by w ciemności rozbłysło światło. To On wypełnił nasze serca jasnością poznania Jego chwały poprzez oblicze Jezusa Chrystusa (2 List do Koryntian 4,6).

za: Każdy dzień