5 stycznia - Moje oblicze będzie nad tobą

Moje oblicze będzie szło z tobą, dopóki nie zaznasz odpocznienia. - Księga Wyjścia 33,14 (BW-P) 

Przeczytaj: Księga Wyjścia 33

 Prawdopodobnie Mojżesz był jednym z najwybitniejszych ludzi, jacy kiedykolwiek chodzili po ziemi. Przechadzał się i rozmawiał z Bogiem osobiście, i znał Boga tak, jak się zna przyjaciela. Podczas wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu i jego wędrówki po pustyni Bóg bezpośrednio przemawiał do Mojżesza, a ten spędzał czas, przebywając w Bożej obecności. To Mojżeszowi Bóg objawił swoje Imię i to właśnie jemu Bóg dał Prawo. Poprzez Mojżesza Bóg prowadził lud Izraela, zaspokajając wszystkie jego potrzeby.
 Relację między Mojżeszem a Bogiem cechowała bliskość i wzajemność. Księga Wyjścia 32-33 przedstawia smutną opowieść o tym, jak Izraelici zdradzili Jahwe, tworząc złotego cielca. To także historia o tym, jak Bóg gotów był sprowadzić na nich zniszczenie za brak posłuszeństwa. Mojżesz wstawił się za niewiernym ludem, a Bóg wysłuchał jego prośby. Następnie powiedział Mojżeszowi, dokąd ma ich prowadzić: Wyrusz do ziemi opływającej w mleko i miód. Lecz ponieważ jesteś ludem twardego karku, sam nie pójdę pośród ciebie, aby cię nie wytępić po drodze (Księga Wyjścia 33,3).
 Mojżesz jednak nie zamierzał kontynuować wędrówki bez Bożej obecności. Poznał już, jak niezbędne i wartościowe jest towarzystwo Boga, i postanowił nie ruszać się z miejsca ani nie przewodzić ludowi bez Jego obecności: Jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać (w. 15).
 I Bóg się zgodził. Tłumacząc dosłownie ten werset z języka hebrajskiego czytamy: Oblicze moje pójdzie z tobą. Czy kiedy wchodzisz w ten Nowy Rok, Boże oblicze rzeczywiście jest z Tobą? A może wędrujesz bez Bożego oblicza? Twarz jest czymś niezwykłym. Może mówić głośniej niż słowa, a jednocześnie z większą czułością niż dotyk. Bóg chce mieć z nami relację, w której stajemy przed Nim twarzą w twarz. Wtedy możemy dostrzec na Jego obliczu, co dla nas zamierzył, co Mu sprawia przyjemność, a co Go zasmuca.
  W Jezusie Chrystusie możemy wpatrywać się w oblicze Boga objawiane nam przez Ducha Świętego. Powinniśmy każdy dzień przeżywać tak, żeby dostrzegać Jego oblicze i doświadczać Jego obecności. Nie wchodź samotnie w ten Nowy Rok, skoro możesz go zacząć, wpatrując się z bliska w Bożą twarz. (za: Każdy dzień)