Być małym

1. Bóg jest wielki, nieskończony, wieczny.
On stworzył każdą rzecz.
A ja jestem pyłem ziemi, niczym,
i ośmielam się wierzyć, że jestem kimś?
Musimy się stać tacy maleńcy,
jak Jezus w Betlejem.
On, mając naturę Stworzyciela,
przyjął postać sługi.
Naśladujmy Go.


2. On, będąc bogaty z swej natury,
biednym dla nas się stał.
On, nigdy nie pełnił swojej woli,
a nie musiał przecież zależeć od nas.
On, który był bez żadnego grzechu,
grzesznikiem zwany był.
On, który nie zagrażał nikomu,
zgodził się na mękę byśmy mogli żyć.


słowa: s. Tekla Merlo