Św. Jan Paweł II: Modlitwa o pogodzenie wrogów

Boże, Stworzycielu świata, który każde stworzenie otaczasz swoją ojcowską troską i kierujesz biegiem historii, by osiągnęła swój cel - zbawienie - my widzimy Twoją ojcowską miłość, gdy łagodzisz zatwardziałość człowieka i otwierasz rozdarty konfliktami i walką świat na pojednanie. Odnów dla nas cuda Twojego miłosierdzia: ześlij swojego Ducha, by działał w głębi naszych serc, aby wrogowie dojrzeli do dialogu, przeciwnicy uścisnęli sobie dłonie, a ludzie żyli w zgodzie.

(Fragment modlitwy św. Jana Pawła II o pogodzenie wrogów, za: Nasz Dziennik nr 18/2019, s. 2).


Interwencja z Nieba:

Firmie, którą prowadzę, wytoczono proces na podstawie fałszywego oskarżenia. Zażądano horrendalnego odszkodowania, które zniszczyłoby firmę. Postanowiłam modlić się za osobę, która nas pozwała. W dniu rozprawy uczestniczyłam w porannej Mszy św. i przyjęłam za tę osobę Komunię Świętą. Na sali rozpraw okazało się, że osoba ta niespodziewanie wycofała pozew.
Ewa z Warszawy